Peuter

Peuterontwikkeling: mijlpalen en stimulatie

Peuterontwikkeling: mijlpalen en stimulatie

Als moeder is het een bijzondere ervaring om de ontwikkeling van je peuter van dichtbij mee te maken. Van het eerste lachje tot de eerste stapjes, elke mijlpaal is een moment om trots op te zijn. Het is belangrijk om te weten welke mijlpalen je peuter zou moeten bereiken en hoe je hem of haar hierbij kunt stimuleren. In dit artikel zullen we daar dieper op ingaan vanuit mijn eigen ervaring als moeder.

Motorische ontwikkeling

Vanaf de geboorte begint je kindje aan zijn motorische ontwikkeling. In de peuterfase worden de motorische vaardigheden steeds meer verfijnd. Zo leert je peuter om te gaan zitten, kruipen, staan en lopen. Het is belangrijk om je peuter voldoende ruimte te geven om te bewegen en te ontdekken. Stimuleer je peuter bijvoorbeeld om te kruipen door speelgoed net buiten zijn bereik te plaatsen. Zo leert je kindje zichzelf voort te bewegen.

Een handig lijstje voor motorische mijlpalen:

 • 6 maanden: zitten zonder steun
 • 9 maanden: kruipen
 • 12 maanden: staan
 • 15 maanden: lopen

Taalontwikkeling

De taalontwikkeling van je peuter is ook een belangrijk aspect. In de peuterfase leert je kindje steeds meer woordjes en zinnen te zeggen. Praat veel met je peuter en benoem wat je doet. Dit stimuleert de taalontwikkeling. Ook voorlezen is een goede manier om de woordenschat van je peuter te vergroten.

Belangrijke mijlpalen in de taalontwikkeling:

 1. 12-18 maanden: eerste woordjes zeggen
 2. 2 jaar: korte zinnen maken
 3. 3 jaar: hele verhalen vertellen

Sociale ontwikkeling

Naast de motorische en taalontwikkeling is ook de sociale ontwikkeling van je peuter van groot belang. In de peuterfase leert je kindje omgaan met anderen en emoties te herkennen en uiten. Stimuleer de sociale ontwikkeling door te spelen met andere kinderen en het delen van speelgoed te oefenen. Leer je peuter ook om emoties te benoemen, zoals boos, blij of verdrietig.

Belangrijke mijlpalen in de sociale ontwikkeling:

 • 2 jaar: spelen met andere kinderen
 • 3 jaar: delen met anderen
 • 4 jaar: om hulp vragen

Emotionele ontwikkeling

De emotionele ontwikkeling van je peuter is minstens zo belangrijk. Geef je peuter de ruimte om emoties te uiten en benoem deze. Troost je peuter als hij verdrietig is en stimuleer hem om zelfstandig dingen te doen. Zo ontwikkelt je peuter een gezonde emotionele basis voor de toekomst.

Belangrijke mijlpalen in de emotionele ontwikkeling:

 • 1,5-2 jaar: zelf troost zoeken
 • 3 jaar: zelfstandigheid tonen
 • 4 jaar: om kunnen gaan met nieuwe situaties

Door je peuter op een positieve en stimulerende manier te begeleiden in zijn ontwikkeling, leg je een stevige basis voor zijn verdere leven. Geniet van elke mijlpaal en vier deze feestelijk!

Mama Mia....